Rodzaje Licencji

Nasza platforma oferuje obecnie trzy rodzaje licencji w ramach których producenci mogą wystawiać na sprzedaż swoje podkłady muzyczne:

Licencja Exclusive:

Licencja Exclusive pozwala na użytkowanie podkładu na wielu obszarach. Użytkownik kupujący podkład dostępny w ramach licencji Exclusive może odtwarzać go publicznie. Może również zwielokrotniać utworu oraz rozpowszechniać. Może także wprowadzać utwór bazujący na podkładzie muzycznym do obrotu odpłatnego a także pobierać wynagrodzenie czy tantiem z tytułu promocji danego utworu.

Licencja Exclusive, jako jedyna z dostępnych na platformie BeatHaze.com jest licencją wyłączną, co oznacza, że objęty nią podkład może być zakupiony tylko raz przez jednego użytkownika dlatego jest to licencja, która ma największa wartość dla kupującego.

Pełna treść Licencji Exclusive

Licencja Non-Exclusive:

Licencja Non-Exclusive pozwala na użytkowanie podkładu na wielu obszarach. Użytkownik kupujący podkład dostępny w ramach licencji Non-Exclusive może odtwarzać go publicznie. Może również zwielokrotniać utworu oraz rozpowszechniać. Może także wprowadzać utwór bazujący na podkładzie muzycznym do obrotu odpłatnego a także pobierać wynagrodzenie czy tantiem z tytułu promocji danego utworu.

Licencja Non-Exclusive nie jest jednak licencją wyłączną, co oznacza, ze dany podkład może być zakupiony i wykorzystywany wielokrotnie przez różnych użytkowników.

Pełna treść Licencji Non-Exclusive

Licencja Open:

Licencja Open pozwala na użytkowanie podkładu jedynie na własne potrzeby. Użytkownik kupujący podkład dostępny w ramach licencji Open nie może odtwarzać go publicznie. Nie może również zwielokrotniać utworu ani go rozpowszechniać. Nie może także wprowadzać utworu bazującego na podkładzie muzycznym do obrotu odpłatnego a także pobierać wynagrodzeń czy tantiem z tytułu promocji danego utworu. W praktyce, licencja Open pozwala na amatorskie wykorzystanie podkładu, bez udostępniania go publicznie.

Pełna treść Licencji Open

Aby dowiedzieć się więcej na temat licencji i roli jaką pełnią na platformie BeatHaze.com zapoznaj się z naszym FAQiem.